net security

Strona w przebudowie.
Każdego dnia dowiadujemy się o nowo wykrytych słabościach systemów informatycznych. Owe słabości, podatności – luki bezpieczeństwa mają niezmiernie ważny wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej ponieważ każda luka w systemie informatycznym pozwala na ingerencję osób nieupoważnionych, które bez trudu skopiują, uszkodzą, bądź pobiorą z sieci nawet najbardziej poufne dane – informacje.

Informacja stała się najcenniejszym aktywem w każdej firmie. Wzrosła również ilość i wartość przetwarzanych informacji drogą elektroniczną. Argumenty te powodują, że informacja potrzebuje silnej ochrony.

W odpowiedzi na obecne zagrożenia i podatności firma NET-SECURITY proponuje wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa obejmujące ochronę od najniższej warstwy - warstwy sieci aż do warstwy prezentacji – warstwy aplikacyjnej poprzez warstwę systemową. Podejście takie umożliwia ochronę zasobów informatycznych w każdej warstwie. Jeśli któraś z warstw przestaje być skuteczna rolę ochrony przejmuje kolejna warstwa.